Сертификат

Get your offer by the end of the day:

Mon - Fri: 09:00 - 17:00

Сертификат

Сертификат

При отпечатването на оригинални сертификати, клиентите изискват наличието на холограмен стикер, които дава защита на всякакъв вид изделия, търговски марки в това число луксозни стоки, фармацевтични продукти,  храни, алкохолни и тютюневи изделия, електрически и електронни устройства и т.н.

Печатница Офсет Груп предлага още на своите клиенти креативен дизайн и персонализация на уникални сертификати и награди в малки серии.